Vraag het aan de kenners

Financieel, fiscaal en juridisch advies

Financieel advies

In welke levensfase uw onderneming zich ook bevindt, wij staan u van naald tot draad bij. Gaande van het opstellen van een financieel plan voor de opstart van uw onderneming tot de formaliteiten bij overdracht van uw onderneming.

Fiscaal advies

Dient het nog gezegd? Ons Belgisch en bij uitbreiding Vlaams belastingsysteem is een complex kluwen van regels en steeds sneller wijzigende wetgeving. Wij trachten ervoor te zorgen dat u als ondernemer nog steeds door de bomen het bos ziet en dat u zich kan toeleggen op wat echt belangrijk is, namelijk het ondernemen zelf.

Hoe?

Wij verzorgen de wettelijke verplichtingen en aangiftes. Denk hierbij aan de periodieke BTW-aangiftes, de aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Fiscale optimalisatie is een kwestie van maatwerk. Wat voor de ene onderneming belastingvoordeel kan opleveren, is voor een andere onderneming dan weer niet mogelijk in dezelfde vorm.

We streven ernaar steeds de minst belaste weg te bewandelen, uiteraard binnen de grenzen van het wettelijk fiscaal kader. Daarnaast staan wij u bij in uw relatie met de fiscus. Zo verdedigen wij uw belangen bij fiscale controles, helpen wij bij het indienen van eventuele bezwaarschriften en dergelijke meer.

Juridisch advies

Voor courante vennootschapsrechtelijke zaken zoals het ontwerp van statuten of aandeelhoudersovereenkomsten, voor assistentie bij de opmaak van huur- of leningsovereenkomsten, alsook voor sociale aangelegenheden zoals aanwerving personeel of zelfstandigenstatuut kan u op onze ervaring beroep doen.

Voor een meer uitgebreid of gespecialiseerd juridisch advies zullen wij u steeds de nodige ondersteuning bieden en dit via specialisten (advocaat, notaris, …) uit ons netwerk.

Goede raad met een kop koffie?