Vraag het aan de kenners

Financieel, fiscaal en juridisch advies

Financieel advies

In welke levensfase uw onderneming zich ook bevindt, wij staan u van naald tot draad bij. Gaande van het opstellen van een financieel plan voor de opstart van uw onderneming tot de formaliteiten bij overdracht van uw onderneming.

Fiscaal advies

Dient het nog gezegd? Ons Belgisch en bij uitbreiding Vlaams belastingsysteem is een complex kluwen van regels en steeds sneller wijzigende wetgeving. Wij trachten ervoor te zorgen dat u als ondernemer nog steeds door de bomen het bos ziet en dat u zich kan toeleggen op wat echt belangrijk is, namelijk het ondernemen zelf.

Hoe?

Wij verzorgen de wettelijke verplichtingen en aangiftes. Denk hierbij aan de periodieke BTW-aangiftes, de aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Fiscale optimalisatie is een kwestie van maatwerk. Wat voor de ene onderneming belastingvoordeel kan opleveren, is voor een andere onderneming dan weer niet mogelijk in dezelfde vorm.

We streven ernaar steeds de minst belaste weg te bewandelen, uiteraard binnen de grenzen van het wettelijk fiscaal kader. Daarnaast staan wij u bij in uw relatie met de fiscus. Zo verdedigen wij uw belangen bij fiscale controles, helpen wij bij het indienen van eventuele bezwaarschriften en dergelijke meer.

Juridisch advies

Voor courante vennootschapsrechtelijke zaken zoals het ontwerp van statuten of aandeelhoudersovereenkomsten, voor assistentie bij de opmaak van huur- of leningsovereenkomsten, alsook voor sociale aangelegenheden zoals aanwerving personeel of zelfstandigenstatuut kan u op onze ervaring beroep doen.

Voor een meer uitgebreid of gespecialiseerd juridisch advies zullen wij u steeds de nodige ondersteuning bieden en dit via specialisten (advocaat, notaris, …) uit ons netwerk.

Goede raad met een kop koffie?

Beste klant

Naar aanleiding van de federale overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus sturen wij jullie dit bericht. Vanzelfsprekend primeert uw gezondheid alsook die van ons en iedereen rondom ons.

Wij vertrouwen erop dat men de juiste beslissingen genomen heeft met de juiste kennis van zaken. Duidelijkheid in onzekere tijden is eens zo belangrijk.

Wij zijn er ons echter van bewust dat wij allen voor een enorme uitdaging staan in de komende weken. Hoe moeilijk ook, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Niemand heeft dit ooit meegemaakt. De kans dat dit ook voor uw business een economische impact zal hebben is reëel.

De federale regering voorziet reeds in een aantal maatregelen ter ondersteuning van getroffen bedrijven als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Zo kan er gebruik worden gemaakt van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht en zal u uw betaling van sociale bijdragen kunnen spreiden, uitstellen of laten vrijstellen. Idem voor wat betreft de betaling van voorheffingen en andere sociale en fiscale heffingen. Wenst u meer informatie over deze ondersteuningsmaatregelen, aarzel niet ons te contacteren. Wij zullen u blijven verder helpen, echter mits enkele aanpassingen in onze dienstverlening waarvoor wij uw begrip vragen.

Wij blijven gewoon bereikbaar zoals voorheen en indien wenselijk trachten wij een video– of conference call te organiseren. Enkel de fysieke afspraken zullen wij ingevolge de geldende richtlijnen mijden tot nader bericht.

Verder volgen we de situatie op de voet en mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

Wij wensen jullie veel goede moed en vooral een goede gezondheid en hopen net als u zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar een normale situatie.

Heeft u nog vragen, aarzel niet ons te contacteren. Lees hier meer.

Succes.

Team Lyvema