Uw vraag, onze zorg

Financieel, fiscaal en juridisch advies

Financieel advies

Als financieel adviseur trachten wij uw kompas te zijn en u in de juiste richting te helpen navigeren. U kan bij ons in elke cruciale fase terecht, van het samenstellen van een financieel plan bij de start van uw onderneming tot de het vervullen van de formaliteiten bij overdracht van uw onderneming.

Fiscaal advies

Dat we in een complex land leven is een boutade. In de voorbije jaren werden veel bevoegdheden van de Federale Overheid overgeheveld naar de Gewesten, maar een aantal hete hangijzers blijven een Federale aangelegenheid. Zo ontstaan soms absurde situaties. Denk maar aan het verdwijnen van de belastingvermindering op de enige en eigen woning terwijl een 2de verblijf nog steeds belastingvoordeel kan opleveren.

Ons belastingsysteem is een complex kluwen van regels. In combinatie met een alsmaar sneller wijzigende wetgeving trachten wij ervoor te zorgen dat u als ondernemer nog steeds door de bomen het bos ziet en dat u zich kan toeleggen op wat echt belangrijk is, namelijk het ondernemen zelf.

Wij verzorgen uw wettelijke verplichtingen en aangiftes. Denk hierbij aan de periodieke BTW-aangiftes, de aangifte in de personenbelasting, en vennootschapsbelasting.

Daarnaast streven wij naar fiscale optimalisatie door steeds de minst belaste weg te bewandelen, uiteraard binnen de grenzen van het wettelijk kader. Dit is een kwestie van maatwerk. Wat voor de ene onderneming voordelig is, is dat niet per sé voor de andere.

Tenslotte staan wij u bij in uw relatie met de fiscus. Zo verdedigen wij uw belangen bij fiscale controles, helpen wij bij het indienen van eventuele bezwaarschriften en dergelijke meer.

Juridisch advies

Voor courante vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals het ontwerp van statuten of aandeelhoudersovereenkomsten, voor assistentie bij de opmaak van huur- of leningsovereenkomsten, alsook voor sociale aangelegenheden zoals aanwerving personeel of uw statuut als zelfstandige kan u op onze expertise beroep doen.

Goede raad met een kop koffie?